CMS Masterclass Inleiding
DE EN FR HE HU IT JP LT
NL PL PT RU SP TR ZH
De CMS masterclass is een manier voor studenten om een "deeltjesfysicus voor een dag" te zijn, gebruik makend van authentieke data van het Compact Muon Solenoid experiment bij de Large Hadron Collider te CERN. De samenvatting hieronder toont hoe het werkt en wat de gereedschappen zijn.

Blijvend begrip

Filosofie

Aanbevelingen voor een succesvolle CMS masterclass

Studenten zouden zich lang na de masterclass het volgende moeten herinneren:
 1. Onderzoek in de deeltjefysica vereist het gebruik van indirect bewijs om bevindingen te ondersteunen.
 2. Het Standaard Model is het huidige theoretische kader voor ons begrip van de materie.
 3. Het gedrag van deeltjes wordt bepaald door behoudswetten en massa-energie-behoud.
Hoe we dit trachten te bereiken:

 • Aantrekkelijke, interactieve visualisatie van botsingen ("event displays").
 • Echte botsingen van CMS
 • Analyse van authentieke gegevens vereist oordelingsvermogen en de juiste vragen
 • Benadrukken van waarschijnlijkheid, statstiek, signaal versus achtergrond
N studenten, waar N≤30Het optimale aantal studenten is ongeveer 30 of minder. Het is mogelijk om er meer te hebben, maar hier dient men voorzichtig mee te zijn.
N/2 computersTwee studenten per computer: ze kunnen elkaar helpen en elkaars zienswijzen af te toetsen.
N/10 mentoren of lerarenTen minste 1 fysicus per 10 studenten. In sommige gevallen kan een leraar met een goede achtergrond in masterclasses helpen deze verhouding te versoepelen.

 Belangrijkste gereedschap voor de metingen: iSpy event displayy

Versie voor Internationale Masterclasses

"Klassieke" iSpy: https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl-2017

"Geavanceerde" iSpy: https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl (aanbevolen, volledig ondersteund)


Use case:
 • CMS Masterclass WZH pad. Studenten zoeken naar 2-lepton, 4-lepton, en 1-lepton plus ontbrekende ET (W kandidaat) gebeurtenissen. Studenten vinden verhoudingen van W+ tot W- en e+ tot e-; ze maken 2- en 4-lepton massa grafieken om het Z deeltje te vinden en eender welke andere resonantie die zou kunnen te voorschijn komen.

Data Analyse:

Trage connectie: download lokaal event display en data.
Andere versies
 1. https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display
 2. http://ispy-webgl-w2d2.web.cern.ch/

Use cases:
 1. CMS Masterclass J/Ψ pad. Studenten beoordelen muon paar botsingen aan de hand van de kwaliteit van sporen om een massa verdeling te maken die het best achtergrond onderdrukt terwijl het signaal wordt weerhouden dat overeenkomt met de massa van het J/Psi meson.
 2. CMS World Wide Data Day meting. Studenten meten de richtingen van muon sporen in muon paar botsingen, die ze selecteren om hoekverdelingen van muon sporen te maken. Ze gebruiken dit om deeltjessporen in CMS en de LHC te begrijpen.

Data Analyse:


Trage connectie: download lokale versie.