CMS meistriškumo pamokų įvadas
DE EN FR HE HU IT JP
NL PL PT RU SP TR ZH LT
CMS meistriškumo pamokos leidžia studentams tapti „elementariųjų dalelių fizikais vienai dienai“, naudojančiais autentiškus duomenis, užregistruotus Kompaktiško miuonų solenoido (angl.„Compact Muon Solenoid“, CMS) eksperimente, esančiame Didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve (angl. „Large Hadron Collider“, LHC), CERN. Žemiau pateiktame plane parodyta, kaip viskas veikia ir kokie įrankiai bus naudojami.

Išliekantis supratimas

Filosofija

Rekomendacijos sėkmingai CMS meistriškumo pamokai

Po meistriškumo pamokos studentai ilgam atsimins:
 1. Dalelių fizikos tyrimai reikalauja netiesioginių įrodymų hipotezių patvirtinimui.
 2. Standartinis modelis (angl. „Standard Model“, SM) yra mus supančios medžiagos dabartinio supratimo teorinė sistema.
 3. Elementariųjų dalelių elgesys yra nulemtas tvermės dėsnių bei masės ir energijos tarpusavio virsmų.
Kaip mes bandome tą pasiekti:

 • Įtraukiantis ir interaktyvus įvykių vaizduoklis
 • Tikri CMS įvykiai
 • Autentiškų duomenų analizei reikia vertinimų ir teisingų klausimų formulavimo.
 • Pabrėžiame tikimybę, statistikos reikšmę, signalo ir fono santykį.
N studentų ir N≤30Optimalus studentų skaičius yra apie 30 arba mažiau. Įmanoma sukviesti ir daugiau studentų, bet nepersistenkite.
N/2 kompiuteriųDu studentai prie vieno kompiuterio: jie gali vienas kitam padėti ir tikrinti vienas kito sprendimus.
N/10 mentorių ar mokytojųBent vienas fizikas kiekvienai dešimčiai studentų. Kai kuriais atvejais mokytojas su atitinkamu pasiruošimu meistriškumo pamokoms gali atstovauti fiziką.

 Pagrindinis matavimų įrankis: iSpy įvykių peržiūros programa

Versijos naudojamos tarptautinėms meistriškumo pamokoms

„Klasikinis“ iSpy: https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl-2017/

Atnaujintas iSpy: https://www.i2u2.org/elab/cms/ispy-webgl/ (rekomenduojamas, pilnai palaikomas)


Naudojama:
 • CMS WZH matavimo meistriškumo pamoka. Studentai ieško dviejų leptonų, keturių leptonų arba vieno leptono su trūkstama energija ET (W kandidatas) įvykių. Studentai randa W + ir W   bei e ir μ įvykių skaičių santykius. Ieškodami Z bozono ar kitų galimai atsiradusių dalelių, sudaro dviejų bei keturių leptonų įvykių invariantinės masės grafikus.

Duomenų analizė:

Esant lėtam interneto ryšiui parsisiųskite įvykių peržiūros programos vietinę versiją ir duomenis.
Kitos versijos
 1. https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display
 2. http://ispy-webgl-w2d2.web.cern.ch/

Naudojama:
 1. CMS J/Ψ matavimo meistriškumo pamoka. Studentai vertina dviejų miuonų įvykius pagal pėdsakų kokybę ir taip sudaro jų invariantinės masės grafiką, geriausiai atmetantį triukšmo įvykius („foną“) bei išsaugantį J/Ψ mezono masės signalą.
 2. CMS Pasaulinės duomenų dienos matavimai. Studentai analizuoja miuonų pėdsakų kryptis pasirinktuose dviejų miuonų įvykiuose ir sudaro miuonų pėdsakų kampų pasiskirstymus. Jais naudodamiesi studentai bando suprasti dalelių pėdsakus CMS detektoriuje.

Duomenų analizė:


Esant lėtam interneto ryšiui parsisiųskite vietinę versiją.